Cilj manifestacije

 • Promocija sporta i zdravog života, posebno kod školske omladine, prevashodno kroz masovno učešće pripadnika tog uzrasta;
 • Povećanje broja učesnika kod populacije od 18 do 70 godina posebno žena, cilj je u tim kategorijama imati 500 učesnika
 • Omogućavanje atletičarima i atletičarkama iz BiH i RS da učestvuju na takmičenju najvišeg međunarodnog ranga i omogućavanje da isti, kroz saradnju sa drugim organizatorima u svijetu odlaze na velika međunarodna takmičenja;
 • Kroz kvalitetnu organizaciju i adekvatan nagradni fond obezbjeđivanje dolaska što većeg broja atletičara iz svjetskog vrha da učestvuju na Trci u funkciji podizanja statusa manifestacije i u funkciji promocije atletike i sporta uopšte;
 • Promocija tolerancije u BiH i u svijetu;
 • Promovisanje volonterskog rada;
 • Kroz aktivno članstvo u međunarodnim atletskim federacijama, afirmacija grada Brčko, RS i BiH sa njihovim sveukupnim potencijalima
 • Njegovanje i produbljivanje partnerskih odnosa sa organizatorima drugih trka i maratona u svijetu, razmjenu prezentacionih štandova i omogućavanje kontakata sa kulturnim i privrednim poslenicima iz još 200 najvećih gradova svijeta sa kojima kroz program AIMS postoji direktna saradnja;
 • Omogućavanje Atletskom savezu BiH i AS RS da kroz realizaciju ovog projekta stiče veći međunarodni ugled, što treba da omogući dobijanje organizacije drugih ozbiljnih takmičenja iz međunarodnog programa
 • Stručna i svakovrsna druga pomoć organizatorima sličnih manifestacija na prostoru RS, BiH i regiona (posebno u međunarodnim atletskim forumima gdje Vidovdanska trka po statusu u međunarodnim kalendarima ima visok ugled)
 • Stvaranje pozitivne slike u svijetu o potencijalima BiH
 • Ispunjavanje svih uslova za dobijanje znaka kvaliteta IAAF i ispunjavanje najvećih standarda bezbjednosti i kvaliteta za trke na putu EAA
Online applications