Nagradni fond 19

Vrijeme održavanja: 22.06.2019.

Start u 19:00.
Mjesto: Brčko, Bosna i Hercegovina

Nagradni fond za generalni plasman:

Nagradni fond 23. Vidovdanske trke u generalnoj konkurenciji
Plasman M Ž M Ž M Ž Nagrade po plasmanu
>28:00 >32:00 >29:00 >33:00 >30:00 >35:30 M Ž
1 3000 $ 600 $ 150 $ 600 $
2 2000 $ 400 $ 100 $ 400 $
3 1500 $ 300 $ 100 $ 300 $
4 1200 $ 200 $ 100 $ 200 $
5 1100 $ 200 $ 100 $ 150 $
6 1000 $ 200 $ 100 $ 100 $
7 1000 $ 200 $ 100 $ 100 $
8 1000 $ 200 $ 100 $ 100 $
9 1000 $ 200 $ 100 $ 100 $
10 1000 $ 200 $ 100 $ 100 $
11 1000 $ 200 $ 100 $ 40 $
12 1000 $ 200 $ 100 $ 40 $
13 1000 $ 200 $ 100 $ 30 $
14 1000 $ 200 $ 100 $ 30 $
15 1000 $ 200 $ 100 $ 20 $
16 1000 $ 200 $ 100 $ 20 $
17 1000 $ 200 $ 100 $ 20 $
18 1000 $ 200 $ 100 $ 20 $
19 1000 $ 200 $ 100 $ 20 $
20 1000 $ 200 $ 100 $ 20 $

Generalna konkurencija

U generalnoj konkurenciji granični rezultat za isplatu punog iznosa nagrade je:

Za rezultate sporije od 33:00 za muškarce i sporije od 45:00 za žene ne isplaćuje se puni iznos, već polovina predviđene nagrade.

Za juniore, takmičare koji na dan trke nemaju punih 19 godina, granični rezultat za isplatu pune nagrade je 35:00 za muškarce i 50:00 za žene.

Svi takmičari/ke koji ne ostvare plasman među prvih 10 a naprave rezultat predviđen za bonus, biće im isplaćena naknada za bonus za 10. poziciju u generalnom plasmanu.

U slučaju da dvoje takmičara ostvari identičan rezultat, iznosi nagrada za te dvije pozicije se sabiraju i dijele se na 2 jednaka dijela koji se isplaćuju takmičarima/kama koji su ostvarili rezultat.

Sve naknade se isplaćuju na žiro račun u skladu sa zakonima BiH. Prema propozicijama IAAF nagrade se isplaćuju u roku od 60 dana nakon potvrđivanja rezultata doping kontrole od strane ovlaštene agencije IAAF.

Svi takmičari u prijavi moraju ispuniti na poleđini startnog broja predviđene podatke (Ime, prezime, kontakt osoba, krvna grupa). Svi takmičari trče na vlastitu odgovornost.

Neće biti izdavani startni brojevi na trci 10km osobama mlađim od punih 15 godina.
Limitirano vrijeme je 90 minuta.

Svaki takmičar nakon dokaza o uplaćenoj startnini dobija startni paket: startni broj sa čipom, majicu, vodu, torbu, a pri prolasku kroz cilj učesničku medalju i učesničku diplomu.

Iz ove kategorije su izuzeti takmičari koji su se opredjelili da uplate manju startninu i oni će dobiti startni paket saglasno propozicijama u raspisu.

Svaka zloupotreba startnog broja kažnjiva je diskvalifikacijom.
Svako netačno davanje podataka o datumu rođenja kažnjivo je diskvalifikacijom.
Svako narušavanje pravila na stazi (skraćivanje staze, uzimanje tečnosti mimo stanica za osvježenje i sl.) kažnjivo je diskvalifikacijom.

Ovlašteni menadžeri dužni su da za takmičare koje zastupaju dostave saglasnost za nastup matičnog nacionalnog saveza, a takmičari koji nemaju menadžera treba saglasnost da dostave lično ili putem svojih klubova u kojima su registrovani. Oni takmičari koji ne dostave navedenu saglasnost neće ući u konkurenciju. Ova odredba se odnosi na elitne takmičare i članove nacionalnih reprezentacija.

Svi menadžeri „elitnih takmičara“ (takmičari koji prema propozicijama IAAF ispunjavaju uslov za bronzani, srebrni ili zlatni label IAAF) prije nastupa i prije preuzimanja startnog broja će sa ovlaštenim predstavnikom organizatora zaduženim za elitni program, na tehničkom sastanku utvrditi status svojih atletilčara/ki. Na tehničkom sastanku će se definisati i obaveze startnina i ostalih naknada za elitne takmičare, a u skladu sa propozicijama i regulacijama IAAF. U slučaju spora o statusu takmičara/ki validna je oficijelna lista na zvaničnom sajtu IAAF važeća na dan održavanja tehničkog sastanka.

Prvenstvo AS BiH na 10 km
Odvija se po propozicijama AS BiH
Prijave se vrše prema raspisu AS BiH, a konačnu startnu listu utvrđuje delegat saveza

Prvenstvo AS RS
Odvija se po propozicijama AS RS
Prijave se vrše prema raspisu AS RS, a konačnu startnu listu utvrđuje delegat saveza

Svi takmičari koji nastupaju na zvaničnim prvenstvima AS BiH i AS RS su istovremeno i u generalnoj konkurenciji.

U slučaju da u pojedinoj kategoriji takmičenje završi samo troje takmičara/ki novčana nagrada se dodjeljuje samo prvom, a pobjedničke medalje se dodjeljuju za sve troje.

U slučaju da samo dvoje takmičara iz pojedine kategorije završi trku prvoplasiranom se dodjeljuje druga nagrada a oboje takmičara dobijaju pobjedničke medalja.

U slučaju da u pojedinoj kategoriji trku završi samo jedan takmičar/ka dobija pobjedničku medalju i novčanu nagradu predviđenu za trećeplasiranog.

Na završnom partiju, nakon trke mogu učestvovati svi takmičari koji su uplatili startninu a gratis piće i hranu će moći dobiti isključivo preko bonova koji će se nalaziti u startnom paketu.

Ovaj Pravilnik zajedno sa zvaničnom elektronskom ili direktnom prijavom za učešće na Vidovdanskoj trci se smatra sastavnim dijelom ugovora o nastupu na Vidovdanskoj trci.

Online applications