Nagradni fond 2020

Vrijeme održavanja: 06.09.2020.

Start u 16:00.
Mjesto: Brčko, Bosna i Hercegovina

Nagradni fond za generalni plasman:

Nagradni fond 24. Vidovdanske trke u generalnoj konkurenciji
Plasman M Ž M Ž M Ž Nagrade po plasmanu
>28:00 >32:00 >28:40 >32:50 >29:30 >35:00 M Ž
1 2000 $ 500 $ 100 $ 500 $
2 2000 $ 500 $ 100 $ 400 $
3 2000 $ 500 $ 100 $ 300 $
4 2000 $ 500 $ 100 $ 200 $
5 2000 $ 500 $ 100 $ 100 $
6 2000 $ 500 $ 100 $ 100 $
7 2000 $ 500 $ 100 $ 100 $
8 2000 $ 500 $ 100 $ 100 $
9 2000 $ 500 $ 100 $ 100 $
10 2000 $ 500 $ 100 $ 100 $

Generalna konkurencija

U generalnoj konkurenciji granični rezultat za isplatu punog iznosa nagrade je:

Za rezultate sporije od 33:00 za muškarce i sporije od 45:00 za žene ne isplaćuje se puni iznos, već polovina predviđene nagrade.

Svi sportisti koji nisu završili u top 10, ali imaju rezultat u okviru limita za bonus, dobit će bonus koji je određen za taj određeni rezultat.

U slučaju da dvoje takmičara ostvari identičan rezultat, iznosi nagrada za te dvije pozicije se sabiraju i dijele se na 2 jednaka dijela koji se isplaćuju takmičarima/kama koji su ostvarili rezultat.

Sve naknade se isplaćuju na žiro račun u skladu sa zakonima BiH. Prema propozicijama IAAF nagrade se isplaćuju u roku od 60 dana nakon potvrđivanja rezultata doping kontrole od strane ovlaštene agencije IAAF.

Svi takmičari u prijavi moraju ispuniti na poleđini startnog broja predviđene podatke (Ime, prezime, kontakt osoba, krvna grupa). Svi takmičari trče na vlastitu odgovornost.

Neće biti izdavani startni brojevi na trci 10km osobama mlađim od punih 15 godina.
Limitirano vrijeme je 90 minuta.

Svaki takmičar nakon dokaza o uplaćenoj startnini dobija startni paket: startni broj sa čipom, majicu, vodu, torbu, a pri prolasku kroz cilj učesničku medalju i učesničku diplomu.

Iz ove kategorije su izuzeti takmičari koji su se opredjelili da uplate manju startninu i oni će dobiti startni paket saglasno propozicijama u raspisu.

Svaka zloupotreba startnog broja kažnjiva je diskvalifikacijom.
Svako netačno davanje podataka o datumu rođenja kažnjivo je diskvalifikacijom.
Svako narušavanje pravila na stazi (skraćivanje staze, uzimanje tečnosti mimo stanica za osvježenje i sl.) kažnjivo je diskvalifikacijom.

Ovlašteni menadžeri dužni su da za takmičare koje zastupaju dostave saglasnost za nastup matičnog nacionalnog saveza, a takmičari koji nemaju menadžera treba saglasnost da dostave lično ili putem svojih klubova u kojima su registrovani. Oni takmičari koji ne dostave navedenu saglasnost neće ući u konkurenciju. Ova odredba se odnosi na elitne takmičare i članove nacionalnih reprezentacija.

Svi takmičari iz programa „elitnih takmičara“ (takmičari koji prema propozicijama IAAF ispunjavaju uslov za bronzani, srebrni ili zlatni label IAAF) će prije nastupa i prije preuzimanja startnog broja sa organizatorom napraviti sporazum o obostranim obavezama. Sporazumom će se smatrati i elektronska prepiska na zvaničnom emailu Organizatora. Ovi propisi predstavljaju zvaničan ugovor i smatra se validnim od trenutka kada učesnici preuzmu startni paket.

Isplata svih nagrada i nagrada će ići isključivo na žiro račun u roku od 60 dana nakon održavanje trke.

Online applications